Najboljši izobraževalni sistemi na svetu

Slovenski izobraževalni sistem velja za dokaj uspešnega. Na mnogih lestvicah najboljših šolskih sistemov se uvrščamo precej visoko, na listi, ki jo je pripravilo podjetje Gems Education, smo med 30 državami uvrščeni na 7. mesto. Vendar pa na praktično vseh lestvicah vrh zavzemajo Finska, Singapur in Južna Koreja. Kljub temu pa se njihovi šolski sistemi zelo razlikujejo.

Finska

Finski izobraževalni sistem velja za čudež. Na skoraj vseh lestvicah krojijo vrh, vendar pa njihova želja ni, da bi na mednarodnih lestvicah dosegali najboljše rezultate, temveč da bi kvalitetno izobrazili vse mlade Fince. Tega cilja so se lotili na drugačen način. Finski otroci so sprejeti v šolo s sedmim letom ter šoloobvezni do 18. leta. V prvih letih ocenjevanju ne dajejo velikega poudarka, poleg tega pa otroci ne dobijo veliko domače naloge. Otrok ne ločujejo na različne skupine glede na njihovo znanje, posledično je razlika med najboljšimi in najslabšimi učenci najmanjša v Evropi. Velike zasluge za to imajo njihovi učitelji. Učiteljski poklic je izredno cenjen, učitelji pa so lahko postanejo le najboljši kandidati. Med poukom imajo zelo veliko svobode, saj učni načrt poda le osnovne smernice.

Finski model izobraževanja velja za model prihodnosti in v mnogih državah ga poskušajo vsaj delno posnemati. Če vas zanima več o inovativnih načinih izobraževanja ter šolah prihodnosti, si lahko več preberete tukaj.

Singapur

Singapur vedno dosega odlične uvrstitve na mednarodnih lestvicah. Vendar pa njihov sistem temelji na drugačnih načinih kot finski. Če pri Fincih govorimo o šoli brez hudih pritiskov ter učencu prijaznem načinu šolanja, lahko pri Singapurju govorimo o velikih pritiskih družbe na učence. Zanimivo je, da skoraj vse predmete poučujejo v angleščini, kar dodaja k odličnim uspehom v znanju angleškega jezika. Vsi pritiski pa se vendarle odražajo na obnašanju otrok … Učenci zaradi prevelike količine učenja izgubljajo svojo socialno mrežo, včasih pa sploh ne morejo prenesti vsega pritiska. Leta 2015 so v Singapurju poročali o 27 samomorih mladostnikov, starih med 10 in 19 let. S podobnim problemom se spopada Hong Kong, v katerem so med letoma 2013 in 2016 poročali o 71 samomorih mladostnikov.

Južna Koreja

Tudi v Južni Koreji izobraževalni sistem temelji na velikem pomenu učenja, nekateri že govorijo o ”izobraževalni mrzlici”. V njihovi družbi je izobrazba izjemno pomembna, saj omogoča boljše življenje ter zvišuje družbeni status. Starši za svoje otroke po navadi želijo, da se vpišejo na eno izmed univerz, ki tvorijo kratico SKY. To so Seul National University, Korea University in Yonsei University, tri elitne univerze, ki so vrhunske tudi v svetovnem merilu. Za Južnokorejce je skoraj nepredstavljivo, da mladi ostanejo brez univerzitetne izobrazbe. Takšni ljudje se soočajo z manjšimi možnostmi zaposlitve ter na splošno slabšim socialnim položajem, saj naj ne bi izpolnili ciljev svojih staršev.

Zaključek

Nikoli ne bomo vedeli, katera država ima najboljše šole, saj vsaj trenutno ne obstaja univerzalna lestvica. Vsak način šolanja ima svoje pozitivne in negativne plati. Ne glede na to, koliko se pritožujemo čez naš šolski sistem pa smo lahko na naše šole ponosni, saj imamo v Sloveniji privilegij, ki ni dan mnogim po svetu.

Kaj pa vi menite, imamo v Sloveniji dober ali slab šolski sistem in pa predvsem zakaj?

Komentarji

Luka Melinc

Dijak ljubljanske gimnazije, ki je že od malega navdušen nad najnovejšo tehnologijo, avtomobili, vesoljem ter ostalimi inovacijami. Ima željo po čim širšem znanju, ki ga lahko uporabi. Vsak dan želi napredovati ter se naučiti nekaj novega.

Latest posts by Luka Melinc (see all)

Luka Melinc

Dijak ljubljanske gimnazije, ki je že od malega navdušen nad najnovejšo tehnologijo, avtomobili, vesoljem ter ostalimi inovacijami. Ima željo po čim širšem znanju, ki ga lahko uporabi. Vsak dan želi napredovati ter se naučiti nekaj novega.