Lojban – jezik, ki je ustvarjen, da odseva načela logike

Morda ste kdaj že slišali za umetne skonstruirane jezike, katerih namen je, da bi bili lažje učljivi, a bi lahko kljub njihovi enostavnosti z njimi še vedno izrazili vse svoje misli in ideje. Eden izmed manj znanih je Lojban, ki je bil ustvarjen tako za komunikacijo med ljudmi, kakor tudi za potencialno vmesno fazo računalniško ustvarjenih prevodov. A njegov pomembnejši cilj je morda to, da želijo z njim raziskati presečišča med človeškimi jeziki in programsko opremo. Vloga lingvistike je namreč pri raziskovanju umetne inteligence zelo pomembna.

Že samo beseda lojban nam pove, da gre za jezik, ki je sestavljen iz logičnih pravil. Beseda je namreč sestavljena iz besed loj in ban, ki sta krajšavi za logji (logika) in bangu (jezik).

Sintaksa in semantika

Mogoče najbolj zanimiva karakteristika jezika Lojban je prav njegova semantika. Semantika je v bistvu veda, ki raziskuje, kaj beseda pomeni v stavku oz. kontekstu. Enostaven primer v slovenščini je recimo bazilika, ki lahko pomeni tako cerkveno stavbo, kakor tudi zelišče. Temu se želi Lojban izogniti, saj so njegove slovnične strukture definirane z nabori pravil, ki so bile za svojo enoznačnost testirane z računalniki. Takemu pristopu pravimo strojna slovnica. Iz tega sledijo sledeča enostavna sintaktična pravila Lojbana:

  • Vsaka beseda ima natanko eno slovnično interpretacijo
  • Besede se med seboj slovnično navezujejo na natanko en način
Lojban ima fraze za stvari, ki jih naši jeziki ne poznajo, saj podobne stvari izražajo zgolj implicitno.

Kmalu lahko uvidimo, da ima Lojban zaradi takšnih pravil ogromno različnih izrazov oz. pomenov. V slovenščini ali kakšnem drugem jeziku imamo več istih besed za različne pomene. To jezik nekako poenostavi, kar je za vsakdanjo uporabo zelo prikladno, medtem ko hitro naletimo na problem, ko želimo izraziti kakšno kompleksnejšo idejo. Morda se ne zavedamo, a jezik je naš temelj za razmišljanje in zmožnost dojemanja ter predvsem izražanja abstraktnih kompleksnih idej. Tako kot ne moreš kopati rova brez ustreznih orodij, tako ne moreš izraziti idej brez ustreznih besed. Kmalu lahko vidimo, da jezik zelo celovito vpliva na naše razmišljanje. Postopno poenostavljanje jezika privede tudi do poenostavljanja našega razmišljanja. Kmalu lahko vidimo, da je tudi jezik lahko sredstvo manipulacije.

Če ste kdaj prebrali knjigo 1984 od slovitega angleškega avtorja Orwell-a, veste o čem govorim. Orwell je med pisanjem svoje najbolj znane utopije iznašel jezik novorek, ki je bila zelo omejena različica angleščine. V tistem svetu, ki ga opisuje knjiga, so se namreč trudili, da so z vsako izdajo slovarja zmanjšali število dovoljenih besed. Morda samo besedo ali dve naenkrat, a so čez leta nenehne diktature povzročili, da je bilo besedišče novih prebivalcev sveta tako siromašno, da niso mogli izraziti svojega nelagodja, niti niso mogli pomislit na upor. Kako boš namreč razmišljal o uporu, če ne poznaš besede upor? Beseda upor bo le neka oddaljena, nedosegljiva ideja, ki bo preveč abstraktna, da bi lahko razumeli njen pomen.

»Ali ni cilj novoreka ravno to, da zoži naše misli?« – George Orwell, 1984

Takšnim stvarem se želi Lojban izogniti, saj omogoča res veliko različnih izrazov. Same besede pa se med seboj tudi logično povezujejo in prevzamejo različne oblike glede na to s katero besedo se vežejo. To je zgolj še en razlog več, zakaj so stavki v Lojbanu tipično jasni in enoznačni.

Lojban kot sredstvo kreativnosti

Mnogi strokovnjaki na področju jezika in kreativnega pisanja so večkrat pohvalili širino jezika Lojban. Sam jezik je bil namreč skonstruiran zato, da odstrani nekatere ovire človeškega uma. Te omejitve so večkrat spregledane in nerazumljene. Prav zaradi tega želi Lojban odstraniti omejitve kadarkoli se zgodi, da so slovnične strukture tiste, ki nam česa ne omogočijo. To pa še ne pomeni, da v Lojbanu ne moreš govoriti neumnosti, še več, neumnosti lahko natančneje izraziš.

Prednosti učenja jezika Lojbans
Vir slike

Prav zaradi vseh zgoraj naštetih lastnosti je Lojban zelo ustrezen za računalniško procesiranje, saj pomeni besed niso odvisni od konteksta, ampak so vnaprej določeni po logičnih pravilih. Računalnik tako ne rabi posvetiti časa temu, kako bo stavek pomensko dešifriral na podlagi besed. Če namreč želi besedo bazilika iz slovenščine prevesti v angleščino, mora, preden jo prevede, preiskati stavek in ugotoviti, če se več besed ujema s pojmom rastline ali stavbe. To pa samo komunikacijo oteži, napake so pogostejše in prevodi počasnejši. Lojban tako odpravi take napake, hkrati pa omogoča enoznačen zapis, ki bi ga enako razumel vsakdo, ne glede na kulturne ali družbene okoliščine. Tako razmišljanje pa je bližje tudi računalnikom, in vprašanje je, če se morda ne bodo nekoč v prihodnosti tudi računalniki z implementirano umetno inteligenco sporazumevali v jeziku, ki bi bil v svoji strukturi in osnovnih načelih podoben Lojbanu.

Na spodnjem posnetku je primer izgovorjave Lojbana, in sicer na zgodbi Alica v čudežni deželi.

 

 

Vir:

Komentarji

Žan Magerl

Poleg tega, da je splošno izjemno razgledan, je tudi človek, ki vsaki stvari želi priti do dna, ugotoviti kako kaj deluje, zakaj je takšno kot je in ali bi to lahko izboljšali. To pomeni, da se bo čisto spustil v stvar, ki mu je trenutno padla v oči, in ne bo nehal, dokler ne ugotovi vsega, kar je za ugotoviti o določeni temi.
Verjetno bi ga lahko z eno besedo povzeli kot radovednega.
Žan Magerl

Latest posts by Žan Magerl (see all)

Žan Magerl

Poleg tega, da je splošno izjemno razgledan, je tudi človek, ki vsaki stvari želi priti do dna, ugotoviti kako kaj deluje, zakaj je takšno kot je in ali bi to lahko izboljšali. To pomeni, da se bo čisto spustil v stvar, ki mu je trenutno padla v oči, in ne bo nehal, dokler ne ugotovi vsega, kar je za ugotoviti o določeni temi. Verjetno bi ga lahko z eno besedo povzeli kot radovednega.